Aktuální leták UNI HOBBY - 13.9.2018 - 30.11.2018 - NEPLATNÝ LETÁK *

1 3 5 6 ... 16
Leták UNI HOBBY - 13.9.2018 - 30.11.2018 - Produkty v akci - brikety, podpalovač, kamna, rošt, uhelné brikety. Strana 3.
1 3 5 6 ... 16
INFORMACE RADY A TIPY Bezpečnostní předpisy Při topení je potřeba dbát na všechny bezpečnostní předpisy uvedené v přiloženém všeobecném návodu k obsluze, montáži a údržbě. Dříve než budete kamna provozovat, je důležité jejich správné připojení na komín Příprava topidla Před vlastním připojením kamen ke komínu je nutné provést jeho revizi a zmëření jeho tahu, čímz se ověři vhodnost komína pro připojení konkrétního typu kamen. Toto provede kominická firma Nabídka platí pouze do vyčerpání zásob, nejdéle však do 30. 11.2018. Fotografie jsou pouze ilustrační a můžou se barevně lišit. Ceny jsou udávány v Kč včetně DPH. Všechny produkty prezentované v katalogu jsou prodávané bez dekorací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno. Vysvětlivky Regulovatelný výkon v kW Výhřevnost vytápěný prostor v m Připojení kamen ke komínu Před vlastním napojením kamen ke komínu je nutné zkontrolovat usazení šamotové vyzdívky ve spalovacím prostoru a odstranit případné přepravní pojistky. Následně zkontrolujeme správnost usazení volně ložených clon pro směřování tahu a usazení zábrany proti vypadání popela. Ze skla dviřek sejmeme případné informační nálepky. Vyjmeme dily přislušenství z popelníku nebo z ohniště. Správné polohy dilů jsou uvedeny v technickém listu, který je součástí dodávky kamen. Zkontrolujeme pñipojení kouřovodů z kamen ke komínu, které lze provést svépomocí, případnë pověřit kominickou firmu. Podrobný postup připojení je uveden ve všeobecném návodu, který je též součástí dodávky. Zapálení a topení Jako palivo lze použit pouze výrobcem doporučená paliva, na která jsou kamna certifikována (většinou suché dřevo, lisované brikety a uhelné brikety). Je nepřipustné použití komunálního odpadu, umělé hmoty, koksu a uhlí Zátop provádíme následovně: na dno topeniště na rošt položíme několik menších třísek, na ně pak papír nebo schválený pevný nebo tekutý podpalovač. Pokračujeme další vrstvou třísek drobného dřeva až po slinejsi polena Polena je nutné naložit ve vyšší vrstvě až do 2/3 výšky spalovací komory. Tímto se zabezpečí dostatečná doba hoření nutná k zahřátí komína důležitého pro správnou funkci průběhu hoření Regulace primárního vzduchu bude otevřena na maximum. Po viditelném odtahu kouřových plynů do komína otevřeme i sekundární odsávání vzduchu naplno, abychom zabezpečili maximální výkon topidla. Po rozhoření a dosažení požadované teploty postupně přivíráme primární vzduch až do úplného uzavření a další regulaci teploty v místnosti ovládáme sekundárním regulátorem vzduchu. Přikládání paliva Jakmile vyhoří dávka paliva v topeništi na žhavý základ bez viditelných plamenů, je nutno otevřit regulátor primárního vzduchu. Dviřka mírně pootevřeme na dobu několika vteřin, čímž se odsají kouřové zplodiny do komína a po té dvířka zvolna pomalu úplně otevřeme. Nás ledně přiložíme novouzboži dodané společnosti UNI HOBBY, a.s. za podmínek, které umožňují prodej za uvedené ceny v souladu dávku paliva. Dveře uzavřeme a počkáme na rozhoření. Regulátor primárního vzduchu opět nastavíme do polohy zabezpečujicí správný průběh nabídek. Nabízený sortiment nemusí být vždy na všech našich prodejnách UNI HOBBY dostupný/nemusí být skladem. Zboží Ize objednat na zákaznickou objednávku v dané prodejně. Ceny v tomto katalogu jsou platné do 30.11. 2018, nejdéle však do vyprodání zásob; zásobami se zde rozumi s právními předpisy. Po vyprodání zásob může být předmětné zboží nedostupné, nebo může dojit ke změně jeho ceny. Kdykoliv v průběhu platnosti tohoto katalogu múže být zboží prodáváno výhodněji např. v rámci akčních www.unihobby.czPridejte se kenám!